Magazyn

Gospodarka magazynowa

Jeden z podstawowych modułów systemu logistyki oraz sprzedaży. Umożliwia pełne rozliczenie przedsiębiorstwa w zakresie ewidencji ilościowo - wartościowej wyrobów, surowców oraz towarów. Służy również do kompleksowej obsługi magazynów.

Prowadzenie gospodarki magazynowej z dokładnością do partii dostawy umożliwia rozwiązanie problemu identyfikowalności użytych surowców w wyrobie gotowym. Integracja z systemami kodów kreskowych umożliwia określenie lokalizacji materiałów w magazynie, a także automatyzuje proces wprowadzania dokumentów obrotowych. Liczne zestawienia dają pełną bieżącą informację o gospodarce materiałami, towarami i wyrobami gotowymi.

Podstawowa funkcjonalność:

  • ewidencja stanów oraz obrotów w układzie ilościowym, bądź ilościowo - wartościowym w rozbiciu na poszczególne asortymenty oraz magazyny;
  • prowadzenie wyceny zgodnej z obowiązującymi przepisami dotyczących gospodarki magazynowej (np. FIFO, ceny średnioważone);
  • obrót ewidencjonowanymi materiałami za pomocą właściwych dowodów (PZ, RW, ZW, WZ itp.), co pozwala na spełnienie wszystkich kryteriów formalnych obowiązujących przy prowadzeniu księgowości materiałowej (system prowadzi dzienniki w układzie chronologicznym);
  • dokumenty obrotowe GM korzystają z bogatego systemu podpowiedzi np. RW podpowiadane przez przewodnik produkcyjny eliminuje żmudny proces ręcznego wprowadzenia dokumentu;
  • wbudowane moduły inwentaryzacji i przeszacowania zapasów ułatwiają dokonywanie okresowych spisów z natury i ich rozliczenie oraz globalne zmiany cen magazynowych. Dane z poprzednich okresów obliczeniowych dostępne są bezpośrednio z programu bez potrzeby korzystania z kopii archiwalnych.

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!