Rozliczanie Produkcji

Narzędzie do analizy zleceń produkcyjnych oraz rozliczania kosztów produkcji. Do funkcji tego modułu należy również wycena dokumentów obrotu materiałowego PW, WZ oraz ustalenie wartości produkcji w toku.

Porównywanie danych odbywa się w wielorakich przekrojach (kategorie zleceń, grupy wyrobów, wyrobów, klientów, różne okresy czasu). Moduł przeznaczony jest dla szefów produkcji i działów kontroli kosztów. Możliwe jest również przeglądanie i analiza archiwum zleceń produkcyjnych.

rozliczanie produkcji

Podstawowa funkcjonalność:

  • obliczanie kosztu rzeczywistego i księgowego zleceń produkcyjnych. Koszt księgowy powstaje na podstawie danych z systemu finansowo-księgowego. Wielkości zaimportowane z FK mogą być szczegółowe, np. z rozbiciem na zlecenia, albo zbiorcze, np. nakwoty poszczególnych rodzajów kosztów. Koszt rzeczywisty opiera się na informacji wprowadzonej do systemu produkcyjnego;
  • porównywanie danych w układzie kosztów normatywnych, planowanych, rzeczywistych i księgowych;
  • analiza kosztów produkcji wg zleceń, indeksów, klientów i kontraktów;
  • wycena magazynów wyrobów według jednego z 4 rodzajów kosztów oraz ustalenie wartości księgowej produkcji w toku;
  • tworzenie noty księgowej z produkcji w toku;
  • możliwość rejestracji nietypowych kosztów do zlecenia takich jak np. delegacje, koszty opracowania dokumentacji;
  • porównywanie normatywów zleceń produkcyjnych (norm materiałowych i operacji technologicznych) technologicznych z faktyczną realizacją (pobrania materiałów i rejestracja operacji).

Masz jakieś pytania? Nie wahaj sie ich zadać!